Privacybeleid van Good Goût

Bescherming van persoonsgegevens

Bij BBB hechten we veel belang aan het respecteren van de privacy van onze klanten, de bezoekers van onze website en het naleven van de geldende wettelijke bepalingen. Het doel van dit privacybeleid is je op transparante wijze te informeren over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij deze beschermen, zodat wij je de best mogelijke klantenservice kunnen bieden.

Maar wat zijn persoonsgegevens ?

De term « persoonsgegevens » of « persoonlijke gegevens » verwijst naar alle informatie die direct of indirect een persoon kan identificeren, op zichzelf of in combinatie. Zo worden bijvoorbeeld je achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres (het identificatienummer van je apparaat dat op een internetnetwerk is aangesloten) als persoonsgegevens beschouwd.

Wanneer verzamel je mijn persoonsgegevens ?

Wij verzamelen je persoonsgegevens op een eerlijke, transparante en veilige manier in de volgende situaties :

Op onze website :
Wanneer je op de pagina's van onze website surft, die cookies kunnen gebruiken.
(Cookies zijn bestanden waarin informatie over je surfgedrag op een website wordt opgeslagen).

Via onze registratieformulieren (aanmaken van je Good Goût-account, lidmaatschap van getrouwheidsprogramma's, aanmelden voor de nieuwsbrief), wordt je gevraagd om ons informatie te verstrekken.
Wanneer je een bestelling plaatst en nadat deze is verwerkt (betaling en verzending).
Wanneer je rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt via de rubriek « Contact opnemen ».

Op sociale netwerken :
Je deelt inhoud op sociale netwerken, waaronder onze Facebook- en Instagram-pagina's, door het posten van : beoordelingen, foto's, opmerkingen, via #goodgout of andere hashtags die wij ter beschikking stellen.
Wanneer je contact met ons opneemt via de berichtensystemen van deze sociale netwerken, door je ervaring met ons te delen, je klanttevredenheid, je vragen, een probleem dat je ondervindt met een van onze producten of de levering ervan.
Wanneer je deelneemt aan promoties en prijsvragen, kunnen wij je vragen om ons persoonlijke informatie te verstrekken, zoals je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, de geboortedatum van je laatste kind, of andere gegevens die nodig zijn om te kunnen deelnemen.

De gegevens die via onze Facebook- en Instagrampagina's en via instant messengers worden verzameld, worden op geen enkele manier gedeeld of opnieuw gebruikt.

Tijdens de events :
Via formulieren die je invult, in het kader van je deelname aan een wedstrijd of bij de aankoop van producten tijdens de events in kwestie.

Door onze partners :
Wij ontvangen van onze partners de gegevens waarmee je hebt ingestemd, evenals eventuele wijzigingen die je hen hebt meegedeeld zodat wij je gegevens in onze bestanden kunnen bijwerken.
Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft voor een wedstrijd of voor de nieuwsbrief van een ander merk, kan je worden gevraagd of je mededelingen van hun partners wenst te ontvangen. Als je toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken, zal je sommige van onze mededelingen ontvangen.

Per post :
Wij verzamelen ook de informatie en persoonsgegevens die je verstrekt als je per post contact met ons opneemt.

Welke persoonlijke gegevens verzamel je over mij ?

BBB kan de volgende gegevens over je verzamelen :

Gegevens met betrekking tot je identiteit: aanspreektitel, naam, voornaam, geboortedatum, leeftijd, postadres, emailadres, paswoord, telefoonnummer.
Gegevens met betrekking tot je kinderen: geslacht van het kind, voornaam van het kind, geboortedatum van het kind, leeftijd van het kind, allergieën van het kind, aantal kinderen, indien jij of je echtgeno(o)t(e) zwanger bent/is, voorziene geboortedatum.
Gegevens met betrekking tot de opvolging van onze commerciële relatie, zoals je bestelnummer, elementen met betrekking tot de opvolging van je bestellingen, de historiek van je bestellingen en van je contacten met onze klantendienst, je voorkeuren en interesses of informatie met betrekking tot een van onze getrouwheidsprogramma's.
Gegevens over de inhoud (recensies, commentaren, foto's, video's, beoordelingen, opmerkingen, enz.)
Technische gegevens, waaronder je IP-adres van waarmee je onze website bezoekt. Wat is een IP-adres? Dit is het identificatienummer van je toestel dat op een internetnetwerk is aangesloten.
Gegevens over de gezondheid van je kind of kinderen, bv. allergieën, voedselintoleranties van je kind, speciale diëten. Wij verwerken deze informatie alleen als je daarmee instemt en als je ons deze informatie zelf verstrekt.
Gegevens over klantervaringen: Klanttevredenheid, eventuele kwaliteitsproblemen.

Onze aanbieder van betalingsdiensten verzamelt gegevens met betrekking tot je betaalmethoden (creditcardnummer), die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. BBB heeft geen zicht op of toegang tot je bankgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens ?

BBB is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens, d.w.z. dat zij bepaalt voor welk doel en hoe je persoonsgegevens worden gebruikt.
BBB SAS is ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 520 870 353 en de maatschappelijke zetel is gevestigd te 40 rue La Boétie - verdieping 6 - 75008 Parijs.
Site internet : www.goodgout.fr
E-mailadres van de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking : mesinfos@goodgout.fr

Waarom verzamelt BBB mijn persoonlijke gegevens ?

Bij BBB hebben we van klantervaring en tevredenheid een prioriteit gemaakt. Wij gebruiken de gegevens die wij van jou verzamelen om onze recepten voor jou en je kinderen te ontwikkelen of te verbeteren, om je ervaring bij interactie met ons te verbeteren en te personaliseren, om je bestellingen te verwerken, om reclame te maken en om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

Om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten te beheren :

Bijvoorbeeld bestellingen, leveringswijzen, facturering, klantendienst, informatie over het volgen van bestellingen, klantenadministratie, zijn strikt noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst met ons, om ons in staat te stellen onze wettelijke verplichtingen na te komen.
De aanbieder van betalingsdiensten moet betalingsgegevens verzamelen, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou uit te voeren en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals de regels rond het witwassen van geld). Zonder deze gegevens kan je niet op onze website bestellen.

Voor het legitieme belang van ons bedrijf :
Wij verwerken deze gegevens omwille van ons rechtmatig belang om onze dienstverlening en de ervaring van onze klanten te verbeteren en een hoge productkwaliteit te garanderen.
Statistische analyse: wij gebruiken je persoonsgegevens om analyses uit te voeren en zo ons aanbod en onze klantendienst te verbeteren.
Wij willen de kwaliteit van onze producten waarborgen door contact met je op te nemen om je mening en opmerkingen over onze recepten te kennen.

Of in geval van een kwaliteitsprobleem :
Profilering op basis van je interacties op de website en op sociale netwerken, je bestelgeschiedenis, je accountgegevens.
Technische operaties zoals de standaardisering van postadressen. Wanneer wij bijvoorbeeld een fout in je leveringsadres opmerken of je ons dit meldt, moeten wij wellicht wijzigingen aanbrengen.
Beheer van productbeoordelingen.

Beheer van je toestemming :
E-mailmarketing. Indien je instemt met dergelijke communicatie, kunnen wij je persoonsgegevens en andere informatie gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuws over BBB, producten, promoties en diensten die interessant kunnen zijn voor jou.
Wij gebruiken persoonsgegevens en andere informatie om onze reclame- en marketingcampagnes te kunnen uitvoeren en om je gerichte informatie te bieden over producten en diensten waarvan wij denken dat die voor jou interessant kunnen zijn.

Omdat je ons je toestemming hebt gegeven, kunnen wij je promoberichten, aanbiedingen, advertenties en andere informatie sturen die voor jou interessant kunnen zijn op basis van je voorkeuren en advertenties op sociale netwerken via sociale netwerkplatforms (Facebook, Instagram). Dit zijn onder meer wedstrijden en andere promotionele activiteiten. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om ons te vragen je geen promotionele informatie meer toe te sturen.

Beheer van getrouwheidsprogramma's: Wij gebruiken en bewaren je persoonsgegevens om onze klantenbestanden bij te werken en je op maat gemaakte en gepersonaliseerde recepten aan te bieden. Wij bieden je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze getrouwheidsprogramma's om interessante aanbiedingen te ontvangen.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens ?

Recht op informatie :
VJe hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij je informatie gebruiken en over je rechten. Daarom informeren wij je hierover in dit beleid.

Recht van toegang :
Je hebt het recht om alle informatie te verkrijgen die BBB over jou heeft. Om toegang te krijgen tot de informatie die wij over je hebben, kan je contact met ons opnemen via mesinfos@goodgout.fr.

Recht van rectificatie :
Je hebt het recht om correctie te vragen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die je niet zelf op de website kan bijwerken.
Bijvoorbeeld een afleveradres dat is gewijzigd als gevolg van een verhuizing of een invoerfout bij het aanmaken van een account. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking op mesinfos@goodgout.fr.

Recht van bezwaar :
Het recht van bezwaar kan worden uitgeoefend op het ogenblik dat de informatie wordt verzameld, of nadien, door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht van bezwaar is verdeeld in drie mogelijkheden :
Het recht van eenieder om, op legitieme gronden, bezwaar te maken dat hij in een bestand wordt opgenomen.
Het recht van eenieder om, op legitieme gronden, bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van de legitieme belangen van BBB.

Iedereen kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verspreiding, overdracht of opslag van zijn of haar gegevens in het kader van commerciële prospectie. Dit recht kan worden uitgeoefend zonder dat daarvoor een geldige reden moet worden opgegeven.

Recht op beperking van de verwerking :
Dit is het recht om een verwerking te laten opschorten, terwijl een verificatie plaatsvindt (om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, om na te gaan of de door de betrokkene aangevoerde legitieme gronden primeren op die van de voor de verwerkingsverantwoordelijke indien bezwaar wordt gemaakt, enz.)

Recht van overdraagbaarheid :
Je kan je persoonsgegevens in een gestructureerd en overdraagbaar formaat aan uzelf of rechtstreeks aan een andere dienstverlener laten doorgeven, voor zover dat technisch mogelijk is.

Recht om toestemming in te trekken :
Indien je toestemming hebt gegeven voor een van onze verwerkingsactiviteiten (d.w.z. dat wij ons baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van je informatie), heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Neem hiervoor contact met ons op via : mesinfos@goodgout.fr.
Het intrekken van de toestemming betekent echter niet dat het gebruik van je persoonsgegevens onwettig is wanneer de toestemming onmiskenbaar was.

Recht om je gegevens te wissen :
Wij bewaren je persoonsgegevens doorgaans zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Indien je niet langer wenst dat wij je gegevens gebruiken, kan je ons verzoeken om je persoonsgegevens te wissen en je Good Goût-account te verwijderen.

Indien je verzoekt om de verwijdering van je persoonsgegevens :
Wij kunnen sommige van je persoonsgegevens bewaren voor zover dit onze rechtmatige zakelijke belangen dient, zoals het opsporen en voorkomen van fraude en het verbeteren van de veiligheid.
Indien nodig kunnen wij je persoonsgegevens ook bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo kan BBB sommige van je gegevens bewaren voor fiscale en juridische verslaglegging en auditdoeleinden.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen ?

Ik wil je commerciële aanbiedingen niet meer per e-mail ontvangen :
Als je je wil uitschrijven, vind je onderaan elke verzonden e-mail een link om je af te melden.
Er is geen identiteitsbewijs vereist om je recht op weigering van ontvangst van commerciële aanbiedingen of reclame uit te oefenen.
Gelieve op te merken dat wij, om technische en verwerkingsredenen, niet onmiddellijk kunnen stoppen met het verzenden van onze aanbiedingen. De verwerking van je verzoek kan een zekere tijd in beslag nemen.
In geval van moeilijkheden kan je schrijven naar BBB - 40 rue La Boétie - étage 6 - 75008 Parijs of een e-mail sturen naar mesinfos@goodgout.fr met vermelding van je contactgegevens en het betrokken e-mailadres.

Ik wil toegang tot of rectificatie van mijn gegevens die BBB heeft opgeslagen :
Je kan toegang tot je gegevens vragen via e-mail of per post, op vertoon van je identiteitsbewijs. Zonder dit document kunnen wij je gegevens niet bekendmaken of wijzigen op grond van ons « beleid » inzake de bescherming van je persoonsgegevens.
Om je recht op toegang en rectificatie uit te oefenen, kan je schrijven naar BBB - 40 rue La Boétie - étage 6 - 75008 Parijs of per e-mail naar mesinfos@goodgout.fr.
Je krijgt binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord toegestuurd.

Als ik bezwaar wil maken tegen het feit dat ik in een bestand ben opgenomen (recht op wissen) ?

Hoe kan ik mijn account op goodgout.fr verwijderen ?
Je kan een e-mail sturen naar mesinfos@goodgout.fr met de vermelding « Ik wil mijn goodgout.com-account verwijderen dat is gekoppeld aan het e-mailadres (uw accountadres) ».
Indien het e-mailadres van de te verwijderen account overeenstemt met het e-mailadres waarmee je ons schrijft, is het niet nodig ons een identiteitsdocument te bezorgen. Anders moet een identificatiebewijs worden verstrekt, hetzij langs elektronische weg, hetzij per post.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de verwerking ?
Je kan je recht van verzet uitoefenen indien je een legitieme reden hebt en ons per e-mail of per post een bewijs van je identiteit verstrekt.
Bepaalde informatie over jou kan om wettelijke of contractuele redenen niet worden gewijzigd of uit onze databanken worden gewist. BBB kan in voorkomend geval ook aantonen dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verdere verwerking die zwaarder wegen dan de rechten en vrijheden van de betrokkene.
Je kan je recht van verzet uitoefenen door te schrijven naar BBB - 40 rue La Boétie - étage 6 - 75008 Parijs of per e-mail naar mesinfos@goodgout.fr.
Je krijgt binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord toegestuurd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens ?

Bewaring van gegevens :
BBB bewaart je persoonsgegevens zo lang je een account hebt of zo lang als nodig is om je onze diensten te kunnen aanbieden.
Wij kunnen je persoonsgegevens ook bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Beveiliging van de navigatie :
Zodra je je gegevens op goodgout.nl invoert, zijn de pagina's beveiligd en gecodeerd. Je kan dit controleren door naar het adres van de pagina te kijken: er is een hangslotje voor of na het woord goodgout verschenen (afhankelijk van je browser).

Opslagbeveiliging:
BBB neemt alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Daartoe heeft de onderneming alle nodige maatregelen getroffen om de veiligheid van haar computersystemen te kunnen garanderen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers, die toegankelijk zijn voor een beperkt aantal personen met specifieke toegangsrechten tot deze systemen.

Overdracht van gegevens :
1. Onze onderaannemers :
In het kader van onze activiteit doen wij een beroep op onderaannemers, aan wie wij je gegevens doorgeven voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd :
Onze technische onderaannemers (hosting, IT-monitoring ...)
In het kader van het beheer van sociale netwerken en doelgerichte reclame, in het bijzonder in verband met de bedrijven Facebook en Google, kunnen gegevens over jou worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.

Onze logistieke onderaannemers (ordervoorbereiding, transport, enz.)
Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot je persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren, en zijn contractueel verplicht om deze alleen te beschermen en te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn meegedeeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid.


BBB blijft verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en wij zorgen ervoor dat je gegevens in overeenstemming worden gebruikt en dat de gebruikte beveiligingsnormen worden nageleefd.

2. Onze partnerbedrijven :
Te weten alle bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan elke administratieve of gerechtelijke autoriteit die daarom verzoekt.

3. Overdracht buiten de EU :
In het kader van het beheer van sociale netwerken en doelgerichte reclame, in het bijzonder in verband met de bedrijven Facebook en Google, kunnen gegevens over jou worden doorgegeven aan de Verenigde Staten.


Je hebt het helemaal gelezen, maar niet alles onthouden ?
Geen paniek, wij beantwoorden graag al je vragen op het volgende adres : mesinfos@goodgout.fr.

Cookiesbeleid

Wat is een cookie?

Veel websites gebruiken cookies, voornamelijk om je gebruikerservaring te verbeteren. Een cookie is een stukje informatie dat op je harde schijf wordt geplaatst door de server van de website die je bezoekt. Deze informatie wordt soms op je terminal opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan.
Een website kan alleen de cookies lezen en schrijven die bij de website horen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wanneer je de website bezoekt, stellen cookies ons in staat je browser te "herkennen", voor de duur van je bezoek ("sessiecookie") of gedurende meerdere bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen verschillende functies hebben en worden op onze website gebruikt
om technische redenen (sessie-identificatie, voorkeuren onthouden, winkelmandje, enz.), bijvoorbeeld om de presentatie van de website aan te passen aan de configuratie van je terminal.
voor statistische analyse en verkeersbeheer, waardoor wij bijvoorbeeld de ergonomie van de website en het belang van onze diensten kunnen verbeteren.
om commerciële acties voor te stellen die al dan niet verband houden met je interesses op onze website of websites van derden.

Cookies van derden:

Afhankelijk van je keuzes met betrekking tot cookies, worden cookies uitgegeven/gelezen door derde partijen (adverteerders, communicatiebureaus, bedrijven die het aantal bezoekers meten, etc.) wanneer je op onze website surft.
De cookies stellen deze bedrijven in staat om, tijdens de geldigheidsduur van deze cookies, de reclame-inhoud te bepalen die wellicht overeenstemt met je interesses, dankzij de kennis van je surfgedrag op onze website
Het gebruik van cookies door deze bedrijven wordt geregeld door hun eigen privacybeleid.

Gericht adverteren met Google :

Good Goût gebruikt Google remarketinglijsten om reclame te tonen aan gebruikers die eerder onze website goodgout.co.uk hebben bezocht.
Indien je geen gebruik wenst te maken van deze dienst, kan je deze Google-advertentiedienst uitschakelen door de instructies op de pagina Over Google Ads » te volgen.
Er wordt onder meer uitgelegd hoe je op interesses gebaseerde reclame door Google en de deelnemende bedrijven kan uitschakelen.

Sociale netwerken:

Om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen of je mening te geven over onze producten of diensten, kunnen wij elementen (knoppen, plug-ins, enz.) in onze website integreren die gekoppeld zijn aan sociale netwerken.
Deze elementen stellen de sociale netwerken in staat je surfgedrag te volgen, op voorwaarde dat je via je browser verbonden bent met het sociale netwerk (zelfs als je bijvoorbeeld de knop "delen" niet hebt gebruikt).
De voorwaarden om de informatie te gebruiken die aan deze elementen gekoppeld is, worden bepaald door het sociale netwerk waarvan je lid bent, wij hebben dus geen controle over de uitgevoerde acties. Wij nodigen je uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen hoe de gegevens die tijdens je browsen worden verzameld, worden gebruikt en hoe je de vertrouwelijkheid van je accounts kan instellen.

"Flash" cookies© :

"Adobe Flash Player™ is een veelgebruikte software om interactieve multimediacontent te creëren. Hierbij worden ook kleine bestanden gebruikt om informatie op te slaan, maar er wordt een andere technologie gebruikt dan bij cookies. Je privacykeuzes moeten op een specifieke manier worden beheerd.
Via de Adobe Flash Player-manager kan je Flash-inhoud met betrekking tot je browsen beheren : https://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help/settings_manager07.html

Als je terminal door meerdere mensen wordt gebruikt :
Aangezien cookies gekoppeld zijn aan de terminal en de browser, kunnen wij niet zeker zijn van de identiteit van de persoon die op de betrokken terminal surft. Het is dus mogelijk dat de diensten en advertenties die je op deze terminal worden aangeboden slechts gedeeltelijk overeenstemmen met je gebruik (er kan immers rekening worden gehouden met het surfgedrag/de voorkeuren van andere gebruikers van de terminal).

Hoe vertrouwelijk je terminal is, hangt af van je persoonlijke keuzes, zowel bij het gebruik ervan (personen die toegang hebben) als bij de instellingen (meer bepaald in verband met cookies).

Je keuzes betreffende het gebruik van cookies :

Er zijn op elk moment meerdere opties mogelijk om cookies te beheren.
Deze opties worden hieronder gespecificeerd. je instellingen kunnen gevolgen hebben voor het surfen op internet en voor de werking van bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. In dit opzicht wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de verminderde werking van onze diensten, als gevolg van de onmogelijkheid om een cookie op je terminal te registreren of te raadplegen.

Browser op een computer (PC) :

Via je browserinstellingen kan je een aantal functies instellen waarmee je de cookies kan beheren en het gebruik ervan op elk moment kan accepteren of weigeren, hetzij algemeen, hetzij meer specifiek.

Aangezien de instellingen specifiek zijn voor elke browser, raden wij je aan de link voor je browser te volgen voor meer informatie :
Om cookies te beheren in Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Om cookies te beheren in Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
Om cookies te beheren in Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
Om cookies te beheren in Safari : https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

Voor andere terminals (smartphones, tablets, aangesloten toestellen) kan je het helpmenu van je browser raadplegen.

Interprofessionele platforms :

Sommige interprofessionele platforms maken het mogelijk cookies online te beheren. Bijvoorbeeld de website YourOnlineChoices, die wordt aangeboden door talrijke professionals op het gebied van digitale reclame, die zijn verenigd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en in Frankrijk worden beheerd door het Interactive Advertising Bureau (IAB) France.

Bij bedrijven die op dit platform zijn geregistreerd, kan je ervoor kiezen het gebruik van cookies waarmee wij je advertenties kunnen aanbieden die overeenkomen met je interessegebieden, te activeren of te deactiveren : https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Deze actie verhindert niet dat er reclame wordt getoond op de websites die je bezoekt, maar maakt het wel mogelijk (voor geregistreerde bedrijven) om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld en gebruikt om deze af te stemmen op je interesses.

Andere hulpmiddelen :

Naast de hierboven vermelde oplossingen zijn er hulpmiddelen (in de vorm van plug-ins of add-ons voor de browser), ontwikkeld door derde bedrijven, waarmee je de inzameling en het gebruik van cookies kan controleren.

Verdere informatie over cookies :

Voor meer informatie over cookies kan je terecht op de website van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Cookiebeheer
Cookies stellen ons in staat om onze inhoud te personaliseren en onze cijfers te analyseren. Om meer te weten te komen of om u tegen te werken, nodigen wij u uit om ons handvest voor gegevensbescherming te raadplegen.
AccepterenWeigeren
Kies je bezorgland en -taal
NederlandsNederlands
  • FrançaisFrançais
  • NederlandsNederlands
  • EnglishEnglish
  • DeutschDeutsch
  • EspañolEspañol
Binnenkomen